Basilar fibrocartilage

From Biology-Online Dictionary
Jump to: navigation, search

Basilar fibrocartilage --> basilar cartilage

The cartilage filling the foramen lacerum.

Synonym: basilar fibrocartilage, fibrocartilago basalis.